Dva VARTA® postera s leve strane i presek akumulatora s desne

Istorija brenda VARTA® (1940-1959)

Savremeni VARTA® akumulatori nude naprednu tehnologiju, izrazite performanse i izvanredne usluge širom sveta i to preko 100 godina.

1950: Moderna proizvodnja za potpuno moderan proizvod

Stavljena je u pogon prva pokretna traka za automobilske akumulatore, što čini proizvodnju VARTA® akumulatora bržom i jeftinijom. Ušteda kod troškova proizvodnje našim korisnicima omogućava proizvod po pristupačnijoj ceni.

1955: Prisutni u preko 20 zemalja

Na samom početku masovne proizvodnje, VARTA® fabrika prenosnih akumulatora Ellwagen smišlja akumulator s dvostruko presvučenim pregradnim zidom (od papira). To je očigledan uspeh, budući da 23 zemlje prihvataju patent.

Pretraživač VARTA® akumulatora


Vi ste stručnjak? Koristite našu naprednu pretragu na VARTA Partner Portal.

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta