Silver Dynamic Auxiliary

Silver Dynamic Auxiliary

Pomoćni akumulatori VARTA Auxiliary garantuju besprekornu funkcionalnost električnih komponenata. Moderni automobili troše veliku količinu električne energije. Stoga automobili s motorima sa unutrašnjim sagorevanjem obično imaju dva akumulatora, od kojih je jedan običan pokretački od 12 volti, a drugi pomoćni. Iz tog razloga je od ključnog značaja je da se možemo osloniti na vrhunsku supstituciju kada se ukaže potreba za zamenom slabog ili neispravnog pomoćnog akumulatora. Osim toga je bitno da se AGM pomoćni akumulator uvek zameni drugim AGM pomoćnim akumulatorom, kako bi se izbegao rizik od nepravilnosti u radu i kvarova vozila.

Silver Dynamic Auxiliary ključne prednosti

  • Za sigurno napajanje sa strujom
  • EN rupa za degazovanje
  • Odvodnik plamena
  • Bez potrebe za održavanjem

Pretraživač VARTA® akumulatora

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta

Poređenje Silver Dynamic Auxiliary