Car_Road_Wheel_1080x333.jpg

Snaga električnih vozila: VARTA AGM xEV 

Baterijska električna i hibridna električna vozila postaju sve popularnija iz godine u godinu. Pošto se većina njih još uvek oslanja na akumulator od 12V, to stvara nove izazove u zavisnosti od specifičnog tipa pogona. Električna vozila (EV) se klasifikuju prema stepenu električne snage. Pored običnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem (ICE), postoje tri osnovna elektrifikovana tipa: hibridno električno vozilo (HEV), priključno hibridno električno vozilo (PHEV) i baterijsko električno vozilo (BEV). Mi u kompaniji VARTA imamo ime za sve njih: xEV.

xEV: jedno rešenje za sva električna vozila 

VARTA_xEV_Campaign_Badge-embiggened.png

Osnova ove jednostavne skraćenice je sufiks „EV“, za „električno vozilo“, koji treba da uputi na električni motor koji se nalazi u svim konceptima. Slovo „x“ je čuvar mesta za bilo koji podtip električnog vozila, npr. BEV što označava baterijsko električno vozilo, HEV što je skraćenica za hibridno električno vozilo i PHEV za priključno hibridno električno vozilo.

Image_BEV_Nummer.png

BEV – baterijsko električno vozilo​

Vozilo bez motora sa unutrašnjim sagorevanjem koje se pokreće samo električnim putem i ima veliku visokonaponsku litijum-jonsku bateriju za skladištenje električne energije
 1. Akumulator od 12V
 2. Pretvarač jednosmerne struje na jednosmernu struju
 3. Velika visokonaponska litijum-jonska baterija
 4. Pretvarač naizmenične struje na jednosmernu struju
 5. Visokonaponski pogonski motor
 6. Izvor električne struje (stanica za punjenje/zidna kutija)
Image_HEV_Nummer_12V.png

HEV – hibridno električno vozilo​

Vozilo koje pored motora sa sagorevanjem kao glavnim pogonom ima takođe električni motor i malu visokonaponsku pogonsku bateriju koja omogućava potpunu električnu vožnju na kraćim rastojanjima
 1. Akumulator od 12V
 2. Pretvarač jednosmerne struje na jednosmernu struju
 3. Visokonaponska baterija
 4. Pretvarač naizmenične struje na jednosmernu struju
 5. Visokonaponski pogonski motor
 6. Rezervoar za benzin ili dizel
 7. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Image_PHEV_Nummer_12V.png

PHEV – Plug-in hibridno električno vozilo

Proširenje HEV vozila. Ovo omogućava da se pogonska baterija takođe puni pomoću stanice za punjenje ili zidne kutije. Visokonaponska baterija je obično veća nego kod HEV vozila, pa je moguće preći veća rastojanja potpuno na električni pogon
 1. Akumulator od 12V
 2. Pretvarač jednosmerne struje na jednosmernu struju
 3. Visokonaponska baterija
 4. Pretvarač naizmenične struje na jednosmernu struju
 5. Visokonaponski pogonski motor
 6. Rezervoar za benzin ili dizel
 7. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
 8. Izvor električne struje (stanica za punjenje/zidna kutija)

Važnost akumulatora od 12V u električnim vozilima

Akumulatori od 12V ostaju važan deo svakog automobila – čak i električnih vozila. Oni su potrebni za pokretanje električnog vozila, pružanje niskonaponske struje tokom vožnje i ako dođe do hitnog slučaja ili kvara visokonaponske baterije. Oni služe kao sekundarni izvor struje da bi obezbedili neometan rad sistema od suštinske važnosti za bezbednost, kao što su ABS i ESP, čak i u slučaju da je visokonaponska baterija ugrožena. Oni su takođe potrebni za aktiviranje visokonaponskog pogonskog sistema i podržavaju sve električne potrošače kojima je potrebna struja kada je paljenje isključeno, kao što su sistem centralne brave, sistemi za zaštitu od krađe i ažuriranja preko mreže.

CL-14983_New_xEV_Image_SP_preview-1.png

Uvek uz vas – AGM akumulatori svetske klase 

Analiza statistike kluba ADAC ukazuje da su ispražnjeni akumulatori od 12V jedan od glavnih razloga kvarova električnih vozila. Razni faktori stvaraju naprezanje kod običnih akumulatora koje je veće od njihovi mogućnosti. AGM tehnologija je najrobusniji izbor za zahteve električnih vozila i dokazala je svoju pouzdanost u milionima različitih primena i vozila sa start-stop sistemom. Ona stvara strujni impuls koji obezbeđuje električnu struju u hitnim situacijama, kao i robusnost u slučajevima velikog broja ciklusa i dubokog pražnjenja. Oni takođe pružaju bezbednost u poređenju sa litijum-jonskim baterijama i klasičnim akumulatorima jer mogu da izdrže nadnapon i podnapon, zaštićeni su od curenja i imaju veoma blagu reakciju u slučaju unutrašnjeg kratkog spoja. Na osnovu starosti električnih vozila, akumulatori od 12V koji se koriste mogu da se promene u zavisnosti od godine proizvodnje modela. Takođe, vozilo u kojem se nalazi SLI tehnologija mogu da pređu na AGM tehnologiju tokom svog radnog veka. Naša ponuda akumulatora već pokriva 90% svih električnih vozila pošto nastavljamo da širimo i stabilizujemo pokrivenost.

Vi ste stručnjak? Saznajte više na VARTA Partner Portal.

Pretraživač VARTA® akumulatora


Vi ste stručnjak? Koristite našu naprednu pretragu na VARTA Partner Portal.

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta