EFB tehnologija

VARTA® nudi poboljšane akumulatore sa tečnim elektrolitom (EFB) koji obezbeđuju superiornu pouzdanost i performanse u poređenju sa standardnim olovnim akumulatorima za primene u automobilima i komercijalnim vozilima. Naši akumulatori su napravljeni tako da zadovolje individualne potrebe naših klijenata, a proizvode se u objektima širom Evrope kako bi se ispunili najviši standardi po pitanju kvaliteta.

EFB tehnologija za automobile

EFB akumulatori podržavaju oblasti primene koje podrazumevaju delimičnu napunjenost i ne zahtevaju karakteristike neophodne za velika ciklična opterećenja AGM akumulatora. Sve to omogućava tzv. „scrim“, tj. sloj poliesterske gaze, dodat uz površinu pozitivne ploče. On potpomaže stabilizovanju aktivnog materijala na pločama, čime se uvećava izdržljivost.

Prednosti su:

 • Više nego dvostruko delimično stanje punjenja i performanse dubokih ciklusa pražnjenja i punjenja u odnosu na konvencionalne akumulatore.
 • Podrška za veliki broj pokretanja i produžene periode nekorišćenja motora.
 • Poboljšana prihvatna snaga punjenja u poređenju sa konvencionalnim akumulatorima sa potopljenim ćelijama.
 • Dizajn koji unapređuje termalnu stabilnost za upotrebu u delovima motora i toplim klimatskim uslovima.
 • Idealno za vozila sa start-stop tehnologijom bez regenerativnog kočenja kao i za vozila sa energetskim potrebama koje su više od uobičajenih, bilo da to znači gušći raspored vožnje ili više instalirane opreme.
 • • Uz to, naši proizvodi linije EFB izrađeni su sa tehnologijom rešetke PowerFrame® za jaku snagu pokretanja i pouzdan učinak.

EFB tehnologija za komercijalna vozila

Jedinstveni akumulator VARTA® Promotive EFB razvijen je specijalno za snažna komercijalna vozila i najmoderniji je proizvod kada su u pitanju raslojavanje kiseline i otpornost na vibracije. To je jedini proizvod na tržištu koji ima cirkulatore, koje je osmislila i patentirala kompanija Clarios, ranije zvana Johnson Controls Power Solutions. EFB tehnologija pruža pouzdane performanse za sve izrazito zahtevne primene i idealna je za instalaciju na zadnjem okviru vozila.

Prednosti su:

 • Jedinstveni cirkulator smanjuje raslojavanje kiseline i optimalno je rešenje za sve primene koje uključuju duboko pražnjenje. To je mehanički sistem koji koristi inercione sile vozila kako bi održao cirkulaciju kiseline u akumulatoru.
 • Superiorna unutrašnja učvršćenja sa najkvalitetnijim vrućim lepkom: Izuzetna otpornost na vibracije i savršena sposobnost uklapanja na zadnji okvir vozila garantuju maksimalne proizvodne performanse.
 • Jedinstveni dizajn lavirintnog poklopca pruža 100% zaštitu od prosipanja i izuzetno malu potrošnju vode.
 • Veliku cikličnu moć garantuje PowerFrame® tehnologija kao i poboljšani postupak lepljenja rešetke u masu. Sloj poliesterske gaze, dodat uz površinu pozitivne ploče, održivo unapređuje performanse.
 • Troškovi garancije su smanjeni.

Karakteristike EFB tehnologije

„Scrim“ je dodatni poliesterski element između ploče i separatora. On drži aktivni materijal na mestu unutar ploče i sprečava eroziju mase. Rezultat je poboljšana otpornost na opterećenja uzrokovana dubokim ciklusima pražnjenja kao i izvrsna sposobnost punjenja.

Zalepljeni flizelin pomaže da ploče zadrže svoju pravu poziciju u svakom trenutku i pod svim okolnostima.

Cirkulacija kiseline (cirkulator)

Cirkulator kiseline sprečava raslojavanje kiseline. To je konstrukcioni element koji koristi prirodno kretanje vozila da zadrži kiselinu unutar akumulatora u stalnom opticaju. Gustina kiseline ostaje na homogenim nivoima, što poboljšava sposobnost punjenja i produžava ukupno trajanje akumulatora.

VARTA_Blue_EFB_Dynamic_cut.png

Pretraživač VARTA® akumulatora


Vi ste stručnjak? Koristite našu naprednu pretragu na VARTA Partner Portal.

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta