O nama

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Nemačka
Telefon: +49 (0) 511/975-02
Kontakt: info@varta-automotive.rs

Registrovano predstavništvo: Hannover
Registracioni broj: Hannover HRB 62427
PIB: DE 115 647 997

Partner s neograničenom odgovornošću: JCB Management GmbH
Registrovano predstavništvo: Hannover
Registracioni broj: Hannover HRB 62413
Izvršni odbor: Johann-Friedrich Dempwolff, Jose Miguel Lopez Ascaso

Odgovorni urednik: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-02

Web dizajn, koncept i produkcija

GTB
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126, USA
Kontakt: jcisupport@gtb.com


EU komisija nudi korisnicima opciju rešavanja sporova na internetu (online dispute resolution - ODS) na nekoj od njenih internet platformi. Ovoj platformi može se pristupiti preko eksternog linka http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Mi nismo obavezni da učestvujemo u postupku razrešenja spora ispred odbora za razrešenje sporova tako da posledično mi ne možemo ponuditi učešće u takvim postupcima.

Odricanje od odgovornosti

Prilikom pripreme ove stranice, uložen je sav napor kako bi se pružile informacije koje su najaktuelnije, najtačnije i najjasnije. Svakako su moguće slučajne greške. Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA odriče se svake odgovornosti za štamparske greške, tačnost, kompletnost i pravovremenost informacija navedenih na internet stranicama kompanije. Informacije i podaci dostupni na serverima kompanije Johnson Controls Autobatterie GmbH podložni su promenama bez prethodne najave. Usluge, informacije i podaci koji su dostupni na stranici kompanije Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA dati su „kakvi jesu“ bez ikakvih garancija.

U vezi sa linkovima ili adresama tuđih internet stranica koje se nalaze na internet stranici kompanije Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA kompanija Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije, obaveštenja ili materijale dostupne na tim povezanim stranicama niti za linkove koje te stranice sadrže. Izričito ukazujemo na to da ne delimo nužno sadržaje i/ili mišljenja bilo kojih trećih strana koje se nalaze na povezanim stranicama.

Korišćenjem internet stranica kompanije Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA, preuzimate sve rizike koji su s tim u vezi, uključujući i one opasnosti koje mogu pretiti Vašem računaru, softveru ili podacima, a kojima mogu da naškode virusi, softveri ili bilo koji drugi dokumenti koji se možda prenose ili aktiviraju putem internet stranica kompanije Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA ili Vašim pristupanjem njima. Kompanija Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA nije ni u kom slučaju odgovorna ni za kakve direktne, indirektne, specijalne, slučajne ili posledične štete, uključujući ali se ne ograničavajući na izgubljeni prihod ili izgubljenu dobit, koji mogu proizaći iz ili su na bilo koji način povezani sa upotrebom ili zloupotrebom informacija ili nedostatkom informacija na internet stranici kompanije Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA.

Pretraživač VARTA® akumulatora

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta