O nama

Clarios Germany GmbH & Co KG
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Nemačka
Telefon: +49 (0) 511/975-0
Kontakt: info.emea@varta-automotive.com

Registrovano predstavništvo: Hannover
Registracioni broj: Hannover HRA 205413
PIB: DE 115 647 997

Partner s neograničenom odgovornošću: Clarios Germany Holding GmbH
Registrovano predstavništvo: Hannover
Registracioni broj: Hannover HRB 218503
Izvršni odbor: Dr. Werner Benade, Bettina Koback, Dr. Christian Rosenkranz

Odgovorni urednik: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-0

Web dizajn, koncept i produkcija

Americaneagle.com
2600 S. River Road
Des Planies, IL 60018, USA
Kontakt: scott.zachry@americaneagle.com


EU komisija nudi korisnicima opciju rešavanja sporova na internetu (online dispute resolution - ODS) na nekoj od njenih internet platformi. Ovoj platformi može se pristupiti preko eksternog linka http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Mi nismo obavezni da učestvujemo u postupku razrešenja spora ispred odbora za razrešenje sporova tako da posledično mi ne možemo ponuditi učešće u takvim postupcima.

Odricanje od odgovornosti

Prilikom pripreme ove stranice, uložen je sav napor kako bi se pružile informacije koje su najaktuelnije, najtačnije i najjasnije. Svakako su moguće slučajne greške. Clarios Germany GmbH & Co. KG odriče se svake odgovornosti za štamparske greške, tačnost, kompletnost i pravovremenost informacija navedenih na internet stranicama kompanije. Informacije i podaci dostupni na serverima kompanije Clarios Germany GmbH & Co. KG podložni su promenama bez prethodne najave. Usluge, informacije i podaci koji su dostupni na stranici kompanije Clarios Germany GmbH & Co. KG dati su „kakvi jesu“ bez ikakvih garancija.

U vezi sa linkovima ili adresama tuđih internet stranica koje se nalaze na internet stranici kompanije Clarios Germany GmbH & Co. KG kompanija Clarios Germany GmbH & Co. KG ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije, obaveštenja ili materijale dostupne na tim povezanim stranicama niti za linkove koje te stranice sadrže. Izričito ukazujemo na to da ne delimo nužno sadržaje i/ili mišljenja bilo kojih trećih strana koje se nalaze na povezanim stranicama.

Korišćenjem internet stranica kompanije Clarios Germany GmbH & Co. KG, preuzimate sve rizike koji su s tim u vezi, uključujući i one opasnosti koje mogu pretiti Vašem računaru, softveru ili podacima, a kojima mogu da naškode virusi, softveri ili bilo koji drugi dokumenti koji se možda prenose ili aktiviraju putem internet stranica kompanije Clarios Germany GmbH & Co. KG ili Vašim pristupanjem njima. Kompanija Clarios Germany GmbH & Co. KG nije ni u kom slučaju odgovorna ni za kakve direktne, indirektne, specijalne, slučajne ili posledične štete, uključujući ali se ne ograničavajući na izgubljeni prihod ili izgubljenu dobit, koji mogu proizaći iz ili su na bilo koji način povezani sa upotrebom ili zloupotrebom informacija ili nedostatkom informacija na internet stranici kompanije Clarios Germany GmbH & Co. KG.

Google Analytics

Ova internet stranica koristi Google analitiku. Više informacija na:
www.google.com/analytics

Pretraživač VARTA® akumulatora


Vi ste stručnjak? Koristite našu naprednu pretragu na VARTA Partner Portal.

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta