PRVI KORAK: Kako odabrati pravi akumulator DRUGI KORAK: Kako izvaditi stari akumulator TREĆI KORAK: Kako ugraditi novi akumulator ČETVRTI KORAK: Kako reciklirati stari akumulator
← Održavanje i skladištenje

DRUGI KORAK: Kako izvaditi stari akumulator

Pročitajte korisnički priručnik radi detaljnih uputstava. Pre nego što izvadite stari akumulator, zapamtite lokaciju pozitivnog pola na akumulatoru te polaritet na pozitivnom kablu. Na taj način izbegavate mogućnost obrnute ugradnje akumulatora.

Pročitajte Informacije u vezi sa sigurnošću i rukovanjem

  • Najpre uklonite uzemljeni kabl (masu). Ova mera opreza zaštitiće žice i/ili akumulator od mogućih oštećenja, do kojih može doći u slučaju slučajnog uzemljenja sa alatima.
    Koristite okasti ili viljuškasti ključ odgovarajuće veličine za uklanjanje kabla
  • Pregledajte nosač akumulatora radi mogućih oštećenja ili rđe. Uverite se da su nosač i držač mehanički „zdraviˮ i bez tragova rđe. Zarđali delovi mogu se očistiti vodom (kojoj možemo dodati malo amonijaka za kućnu upotrebu ili sode bikarbone) i protrljati grubom četkom. Očišćeni delovi moraju se osušiti i premazati. Ne premazujte polove akumulatora.
  • Očistite i zategnite uzemljeni spoj (masu). Zategnite sve spojeve.