PRVI KORAK: Kako odabrati pravi akumulator DRUGI KORAK: Kako izvaditi stari akumulator TREĆI KORAK: Kako ugraditi novi akumulator ČETVRTI KORAK: Kako reciklirati stari akumulator
← Održavanje i skladištenje

TREĆI KORAK: Kako ugraditi novi akumulator

Pročitajte Informacije u vezi sa sigurnošću i rukovanjem

Kada ga postavite u vozilo, akumulator treba da stoji u vodoravnom položaju u nosaču. Pazite da u nosaču nema nikakvih stranih tela, koja bi mogla oštetiti dno kućišta akumulatora.

Držač je potrebno zatezati dok ne sedne na svoje mesto. Važno je ne zategnuti ga do te mere da izazove krivljenje ili pucanje kućišta ili poklopca akumulatora. Pridržavajte se preporučenih vrednosti sile zatezanja (navedenih u korisničkom priručniku proizvođača vozila). Ako one nisu dostupne, mogu se koristiti sledeće vrednosti:

  • Držač gornje šipke ili okvira: 30-50 mm-kg
  • Donji udubljeni držač: 60-80 mm-kg
  • Donji izbočeni držač: 70-90 mm-kg
  • Uzemeljeni kabl (masu) potrebno je spojiti na akumulator tek na kraju.

Proverite tačan polaritet akumulatora prema specifikacijama automobila. Polaritet uzemljenja obično je naznačen. Obrnuti polaritet može prouzrokovati ozbiljna oštećenja na električnom sistemu automobila. Primetićete da je pozitivan šiljasti kraj veći od negativnog kraja.