Kako napuniti automobilski akumulator Sigurnosni saveti za punjenje Punjenje praznog pomoću drugog akumulatora
← Punjenje Varta_CW_Support_JumpingBattery_800x280.jpg

Punjenje praznog pomoću drugog akumulatora

PRE SVEGA, PROČITAJTE I SLEDITE SIGURNOSNE MERE A ZATIM SLEDITE SIGURNOSNE SAVETE IZ UPUTSTVA DOBIJENOG UZ KABLOVE.

UPOZORENJE — AKUMULATORI OSLOBAĐAJU ZAPALJIVE GASOVE.
Ova uputstva su sačinjena da bi se smanjio rizik od eksplozija. Pripazite da varnice, otvoreni plamen ili cigarete budu uvek što dalje od akumulatora.

 • Oba akumulatora moraju imati isti napon (6V, 12V, itd.)
 • Pri pokretanju vozila s praznim akumulatorom uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči i nikada se ne naginjite nad akumulator.
 • Ne pokrećite prazan akumulator ako je on oštećen; proverite oba akumulatora pre spajanja klema.
 • Proverite jesu li čepovi dobro zategnuti i poravnati.
 • Pripazite da se vozila ne dodiruju i da su oba ugašena.
 • Ugasite svu električnu opremu (radio, grejač stakla, brisači stakla, svetla itd.).
 • Tačno sledite sledeće korake:

  1. Pozitivnu klemu (+) spojte na pozitivni pol (+) praznog akumulatora.
  2. Drugi kraj pozitivne (+) kleme spojte na pozitivni (+) pol drugog akumulatora.
  3. Negativnu (-) klemu spojte na negativni (-) pol drugog akumulatora.
  4. NA KRAJU SPOJTE NEGATIVNU (-) KLEMU NA BLOK MOTORA VOZILA S PRAZNIM AKUMULATOROM, PODALJE OD AKUMULATORA I KARBURATORA.
  5. Proverite jesu li kleme dovoljno udaljene od lopatica ventilatora, pojasa i drugih pokretnih delova oba motora.
  6. Pokrenite vozilo i odvojte kleme OBRNUTIM redosledom od spajanja.