Kako napuniti automobilski akumulator Sigurnosni saveti za punjenje Punjenje praznog pomoću drugog akumulatora
← Punjenje

Kako napuniti automobilski akumulator (NEMOJTE puniti AGM i EFB akumulatore, jer je njima potrebno stručno održavanje; pogledajte odeljak „Ispitajte svoj akumulator“).

Preporuke za punjenje AGM Preporuke za punjenje akumulatora sa potopljenim ćelijama

Instrukcije vezane za bezbedno punjenje akumulatora

 • Napunite svoj akumulator do kraja što je pre moguće nakon svakog pražnjenja
 • Obavezno proverite da li ste odabrali pravi punjač za svoj akumulator
 • Nikada nemojte da koristite punjač bez opcije automatskog isključivanja
 • Preporučuje se elektronski, naponom upravljani punjač akumulatora, po mogućnosti temeljen na tipu punjenja IUoU
 • Punjenjem se izbegava stratifikacija tj. raslojavanje kiseline (nije potrebno kod AGM akumulatora)
 • Koristite punjač IU karakteristika i većeg napona punjenja (2.6 V/ćelija)
 • Ovakvo prepunjavanje akumulatora preporučuje se isključivo za kratak period kako bi se izbegao gubitak vode
 • Napon otvorenog kola nakon punjenja trebalo bi da iznosi 2.12 - 2.13 V/ćelija
 • Za svaki 0/1 V razlike do 12.7 / 12.8 V, akumulator treba puniti 1 sat
 • Nikada nemojte da punite smrznute akumulatore ili one čija je temperatura viša od 45˚
 • Pozitivan pol akumulatora (+) spojite na pozitivan pol punjača, a negativan pol akumulatora na negativan pol punjača
 • Ne uključujte punjač dok akumulator ne bude do kraja spojen
 • Kada se punjenje završi, najpre isključite punjač
 • Ako se akumulator zagreje ili ako počne da ističe kiselina, prekinite s punjenjem!
 • • Pobrinite se za dobru ventilaciju tokom punjenja

Ispitajte akumulator

Najbolji i najjednostavniji način da proverite svoj akumulator jeste da za merenje napona koristite voltmetar ili multimetar. Kada saznate tačan napon, pomoću donje tabele odredite stanje akumulatora.

Grafikon sa statusom testiranja akumulatora

Uverite se da akumulator bude napunjen

Kako biste osigurali da akumulator može da obezbedi svoju pokretačku snagu, neophodno je da bude potpuno napunjen. Preporučena struja punjenja iznosi 10% nominalnog kapaciteta u amperima (tj. akumulatoru od 4 Ah potrebna je struja punjenja od 0.4A [Amper]). Preporučujemo Vam da se pre ugradnje uverite da je akumulator do kraja napunjen kako biste omogućili dug radni vek.

 • Nov akumulator je nakon aktiviranja napunjen oko 80%.
 • Inicijalno punjenje se svakako preporučuje. Nikada nemojte puniti na brzinu.
 • U priručniku priloženom uz Vaš akumulator možete da pronađete detaljne opise zamene akumulatora.