Kako radi akumulator? Ispražnjen akumulator Koji akumulator odgovara mom automobilu? Anatomija akumulatora Sigurnost i rukovanje Poređenje kapaciteta ciklusa Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora Akumulatori - termini, definicije i rečnik pojmova
← Osnovno o akumulatorima

Sigurnost i rukovanje

Prilikom ugradnje i rukovanja akumulatorom, molimo pazite na sebe i druge pridržavanjem svih dole navedenih preporuka i sigurnosnih saveta.

OPASNOST OD EKSPLODIRANJA AKUMULATORA

Akumulatori sadrže sumpornu kiselinu i proizvode eksplozivnu smesu vodonika I kiseonika.

Always wear ANSI Z87.1 (U.S.) or CE EN166 (Europe) approved safety glasses and face shield or splash proof goggles when working on or near batteries.

Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Akumulator držite dalje od iskrenja, plamena i cigareta.

Nikada ne pokušavajte otvoriti akumulator okretanjem fiksnih ventila. (Vidi sliku 1. radi prihvatljivih izraza i simbola trenutno korišćenih za čepove.)

Odstranjive ventile držite čvrsto zategnute osim u slučaju održavanja elektrolita.

Pobrinite se da radni prostor bude dobro provetren.

Nikada se ne naginjite nad akumulator prilikom pokretanja vozila s praznim akumulatorom kao ni za vreme testiranja ili punjenja.

Budite oprezni prilikom rukovanja metalnim alatima kako biste izbegli kratke spojeve i iskrenje.

BEZBEDNO PUNJENJE

NIKADA NE POKUŠAVAJTE NAPUNITI AKUMULATOR A DA NISTE PRETHODNO PROČITALI UPUTSTVA ZA UPOTREBU DOTIČNOG PUNJAČA. Osim uputstva priloženih od strane proizvođača punjača, valja se pridržavati sledećih opštih mera opreza:

Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Uvek punite akumulator u dobro provetrenom prostoru

Keep vents tight and level.

Punjač i merač vremena ugasite pre priključivanja na akumulator kako biste izbegli opasno stvaranje iskri.

Nikada ne pokušavajte napuniti vidljivo oštećen ili smrznut akumulator.

Spojite priključak punjača na akumulator; crveni pozitivan (+) kraj na pozitivan (+) pol akumulatora i crn negativan (-) kraj na negativan (-) pol akumulatora. Ako je akumulator još uvek u vozilu, spojite negativan kraj na blok motora koji služi kao uzemljenje. Pazite da su vozilo i svi električni uređaji isključeni. (Ako vozilo ima uzemljenje pozitivnog karaktera, spojite pozitivni kabl na blok motora.)

Pazite da kabli punjača nisu oštećeni, pohabani ili slabo pričvršćeni

Namestite merač vremena, upalite punjač i polako pojačavajte jačinu punjenja dok ne postignete željenu vrednost u amperima.

Ako se akumulator jako zagreje ili dođe do naglog otpuštanja gasa ili prskanja elektrolita, smanjite jačinu punjenja ili na neko vreme isključite punjač.

Uvek isključite punjač pre uklanjanja kablova s akumulatora kako biste izbegli opasno iskrenje.

RUKOVANJE KISELINOM IZ AKUMULATORA

Akumulatorska kiselina ili elektrolit, je rastvor sumporne kiseline u vodi, koja može uništiti odeću i opeći kožuBUDITE VRLO OPREZNI PRILIKOM RUKOVANJA ELEKTROLITOM i imajte uvek pri ruci rastvor koja neutralizuje kiselinu – kao što je soda bikarbona ili amonijak za kućnu upotrebu pomešani sa vodom. Prilikom rukovanja akumulatorima:

Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Ako dođe do prskanja elektrolita u oko, odmah otvorite oko i isperite s puno čiste, hladne vode barem 15 minuta. Odmah zatražite lekarsku pomoć.

U slučaju gutanja elektrolita, popijte velike količine vode ili mleka. NE izazivajte povraćanje. Odmah zatražite lekarsku pomoć.

Ako dođe do izlivanja elektrolita u vozilu ili radnom prostoru, neutralizujte ga sodom bikarbonom. Nakon toga zahvaćeno područje isperite vodom. Kada pripremate elektrolit određene gustine, uvek dolivajte koncentrisanu kiselinu polako u vodu; NIKADA NE dolivajte vodu u kiselinu.

Uvek mešajte vodu prilikom dodavanja malih količina kiseline. Ako dođe do primetnog zagrevanja, pričekajte da se rastvor ohladi pre nego nastavite dolivati

Ostali izvori i preuzimanja:

Pravilno održavanje i nega (PDF)

Vodič za testiranje akumulatora (PDF)