Kako radi akumulator? Ispražnjen akumulator Koji akumulator odgovara mom automobilu? Anatomija akumulatora Sigurnost i rukovanje Poređenje kapaciteta ciklusa Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora Akumulatori - termini, definicije i rečnik pojmova
← Osnovno o akumulatorima Transporter s dva reda VARTA® akumulatora

Kako radi akumulator?

Akumulator čuva električnu energiju za buduću upotrebu. U njemu se stvara napon putem hemijske reakcije do koje dolazi kada se dve materije suprotnih vrednosti, kao što su pozitivna i negativna ploča, urone u elektrolit, tj. rastvor sumporne kiseline u vodi. U uobičajenom olovnom akumulatoru, napon ćelija iznosi približno 2 V, što znači ukupno 12 V. Električna struja prolazi kroz akumulator kada je zatvoreno strujno kolo između pozitivnog i negativnog pola. Do toga dolazi kada se neki uređaj kojem je potrebna električna energija, kao što je radio, priključi na akumulator.

Većina ljudi ne shvata da olovni akumulator radi po principu neprestanog punjenja i pražnjenja. Kada je akumulator priključen na uređaj kojem treba električna energija, poput motora u vozilu, on predaje struju. Tada akumulator započinje proces pražnjenja. U obrnutom procesu, akumulator se puni kada se struja vraća u njega i na taj način ponovno stvara razliku u hemijskom sastavu ploča. To se događa pri vožnji bez korišćenja dodatne opreme, kada alternator vraća struju u akumulator.

Kako se akumulator prazni, tako olovne ploče postaju hemijski sve sličnije, kiselina slabi, a napon pada. Nakon nekog vremena akumulator je toliko prazan da više ne može osiguravati električnu energiju odgovarajućeg napona.

Prazan akumulator možete ponovno napuniti tako da mu vratite struju. Kada je pun, ponovno se stvara razlika u hemijskom sastavu ploča i akumulator je spreman za predaju energije.

Ovaj jedinstven proces pražnjenja i punjenja olovnog akumulatora znači da je energiju moguće trošiti i svaki puta ponovno obnoviti. Ta osobina akumulatora poznatija je kao njegova ciklična izdržljivost.