Održavanje i skladištenje akumulatora Kako skladištiti akumulator Sezonska upotreba akumulatora Powersports - zamena akumulatora
← Ugradnja i zamena

Kako skladištiti akumulator

Kako bismo osigurali da naši akumulatori postignu svoj maksimalan radni vek, preporučujemo prosečnu godišnju temperaturu skladištenja od 15°C. Temperatura kratkotrajnog skladištenja ne sme prelaziti 25°C; u suprotnom, nepravilan način skladištenja može uticati na radni vek akumulatora.

Naravno, prodaja akumulatora mora se bazirati na principu first-in, first-out, ili „koji prvi stigne, neka prvi i ode.” Kako bismo Vam olakšali proveru starosti akumulatora, svi VARTINI proizvodi sadrže oznake u boji koje odgovaraju datumu proizvodnje; proverite na našoj tabeli.

  • PROČITAJTE SAVETE ZA SIGURNOST
  • Izvadite akumulator iz vozila
  • Pronađite hladno, suvo mesto za skladištenje akumulatora.
  • Pobrinite se da je akumulator do kraja napunjen; punite ga otprilike svaka dva meseca.
  • Očistite rđu na polovima jer ona može uticati na radne osobine akumulatora i predstavljati opasnost. Očistite rđu četkanjem polova i konektora razređenim rastvorom sode bikarbone i vode. Nanesite antioksidirajuću mast pre ponovnog spajanja i pričvršćenja konektora.