Održavanje i skladištenje akumulatora Kako skladištiti akumulator Sezonska upotreba akumulatora Powersports - zamena akumulatora
← Ugradnja i zamena

Sezonska upotreba akumulatora

Seasonal_100x120_leaf.jpg

Jesen: Pre perioda odmora

  • Napunite akumulator do kraja, isključite sve električne uređaje i, ako je to moguće, odvojte akumulator.
  • Čuvajte na suvom i hladnom mestu.
  • Skladištite samo sasvim napunjene akumulatore.
  • Akumulatori napunjeni do kraja mogu da se čuvaju čak i na temperaturama ispod nule. Delimično napunjeni akumulatori mogu da se smrznu na temperaturama koje su nešto malo ispod nule.
Seasonal_100x120_snow.jpg

Zima: Pre perioda odmora

  • Redovno proveravajte napon i stepen napunjenosti akumulatora.
  • Ukoliko vrednost napona padne ispod 12.4 V, napunite akumulator.
Seasonal_100x120_sun.jpg

Proleće/leto: Pre perioda odmora

  • Redovno proveravajte napon i stepen napunjenosti akumulatora.
  • Ukoliko vrednost napona padne ispod 12.4 V, napunite akumulator