Održavanje i skladištenje akumulatora Kako skladištiti akumulator Sezonska upotreba akumulatora Powersports - zamena akumulatora
← Ugradnja i zamena

Powersports - zamena akumulatora

  1. Proverite nivo kiseline (samo kod Powersports Freshpack) i napunite ga destilovanom vodom.
  2. Akumulator i njegove polove održavajte čistim.
  3. Proverite učvršćenost kablova i konektora i prekontrolišite da li je kućište možda oštećeno.
  4. VARTA® akumulatori se isporučuju sa kompletnim instrukcijama koje se tiču korišćenja i održavanja.

Dugi periodi nekorišćenja

Sulfatizacija tokom dužih razdoblja nekorišćenja, obično u mesecima izvan sezone, jedan je od glavnih uzroka kvarova na akumulatorima za motocikle. Sulfati koji se otpuštaju tokom pražnjenja akumulatora nakupljaju se na pločama gde se stvrdnu pa tako uzrokuju smetnje u radu ili potpun prestanak rada akumulatora. Zbog toga je od ogromne važnosti poštovati sledeće instrukcije:

  1. Napunite akumulator i čuvajte ga na suvom i čistom mestu. Odvojite negativni pol akumulatora od motocikla.
  2. Redovno proveravajte stepen napunjenosti akumulatora pa ga dopunite prema potrebi.