Blue Dynamic EFB

Za superiorne energetske potrebe

Ulazni start-stop sistemi obično su opremljeni EFB akumulatorima (poboljšanim akumulatorima sa potopljenim ćelijama). VARTA® Blue Dynamic EFB je savršen za vozila sa energetskim zahtevima koji su viši od uobičajenih. Tako da, ako tražite akumulator s dužim vekom trajanja u odnosu na konvencionalne VARTA® akumulatore, onda je za Vas pravi izbor VARTA® Blue Dynamic EFB.

Blue Dynamic EFB ključne prednosti

  • Spremno za ulazne start-stop sisteme.
  • Projektovano po najvišim nemačkim standardima.
  • Patentirana PowerFrame® rešetka za pouzdanu snagu pokretanja, brzo punjenje i otpornost na koroziju.
  • “Isto za isto” zamena akumulatora prodatih kroz OE kanal.

Osmišljeno za ulazne start-stop sisteme

  • Vek trajanja koji je i do 2 puta duži u poređenju sa konvencionalnim VARTA® akumulatorima
  • Napravljeno za vozila sa energetskim zahtevima koji su viši od uobičajenih
  • Dostupno je 9 modela, različitog kapaciteta, jačine pokretačke struje i veličine
  • Može se reciklirati, a proizvedeno je tehnologijom koja štedi energiju

Imajte na umu: Neki ulazni start-stop sistemi vozila imaju EFB akumulatore. EFB akumulatore uvek treba zameniti istim OE rezervnim delovima kao što su Blue Dynamic EFB. Radi boljih performansi, EFB takođe može da se zameni AGM akumulatorom.

Pretraživač VARTA® akumulatora


Vi ste stručnjak? Koristite našu naprednu pretragu na VARTA Partner Portal.

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta

Poređenje Blue Dynamic EFB