Kreirajte korisnički nalog na VARTA® portalu za partnere

Ovim obrascem nam prosleđujete Vaše ime i Vaše podatke za kontakt. Pregledajte našu Izjavu o zaštiti privatnosti u kojoj je objašnjeno na koji način čuvamo i obrađujemo podatke koje nam ustupate.


*Slažem se sa odredbama i uslovima korišćenja
Da, želim da primam dalja prodajno-marketinška obaveštenja sa informacijama o ažuriranjima proizvoda i brenda kompanije VARTA.

Ne, ne želim da primam dalja prodajno-marketinška obaveštenja sa informacijama o ažuriranjima proizvoda i brenda kompanije VARTA.

Kreiranje

Ispunjavanjem gore navedenog obrasca i označavanjem polja „Pretplata“ potvrđujete da ste pregledali, razumeli i prihvatili naše uslove privatnosti kao i korišćenju kolačića.

Pročitajte našu Izjavu o zaštiti privatnosti

Zaštita podataka

Vaše lične podatke prikupljamo, koristimo i čuvamo isključivo u okviru odredbi primenljivih zakona o privatnosti podataka. Uneti podaci se čuvaju i koriste isključivo u cilju ostvarivanja VARTA® portala za partnere na ovoj internet stranici. Kada opozovete svoju saglasnost sa čuvanjem, podaci će biti izbrisani. Oni se neće prenositi trećim licima niti koristiti u marketinške svrhe bez Vašeg odobrenja. Preporučujemo Vam da takođe pročitate našu politiku privatnosti koja je obuhvaćena našim odredbama i koju možete pronaći na našoj internet stranici.

Sadržaj stranice

Ova internet stranica prikazuje zaštitne znake proizvoda i usluga, materijale zaštićene autorskim pravima kao i druge sadržaje koji su u našem vlasništvu, pod našom licencom ili se koriste uz naše odobrenje. Mi smo isključivi vlasnici svih prava i naslova sadržaja internet stranice, uključujući sva autorska prava, zaštitne znake i druga prava zaštite intelektualne svojine. Ne smete da čuvate, menjate, kopirate, objavljujete, prikazujete, prenosite, prilagođavate ili na bilo koji drugi način iskorišćavate sadržaj ove stranice bez prethodnog našeg pismenog odobrenja. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku bez prethodne najave izmenimo bilo koji ili čitav sadržaj ove internet stranice.

Odricanje od odgovornosti

Prilikom pripreme ove stranice, uložen je sav napor kako bi se pružile informacije koje su najaktuelnije, najtačnije i najjasnije. Svakako su moguće slučajne greške. Usluge, informacije i podaci koji su dostupni na našoj internet stranici dati su „kakvi jesu“ bez ikakvih garancija.


U vezi sa linkovima ili adresama tuđih internet stranica koje se nalaze na našoj internet stranici ne preuzimamo nikakvu odgovornost za informacije, obaveštenja ili materijale dostupne na tim povezanim stranicama niti za linkove koje te stranice sadrže. Izričito ukazujemo na to da ne delimo nužno sadržaje i/ili mišljenja bilo kojih trećih strana koje se nalaze na povezanim stranicama.


Korišćenjem naše internet stranice, preuzimate sve rizike koji su s tim u vezi, uključujući i one opasnosti koje mogu pretiti Vašem računaru, softveru ili podacima, a kojima mogu da naškode virusi, softveri ili bilo koji drugi dokumenti koji se možda prenose ili aktiviraju putem naše internet stranice ili Vašim pristupanjem njoj. Mi nismo ni u kom slučaju odgovorni ni za kakve direktne, indirektne, specijalne, slučajne ili posledične štete, uključujući ali se ne ograničavajući na izgubljeni prihod ili izgubljenu dobit, koji mogu proizaći iz ili su na bilo koji način povezani sa upotrebom ili zloupotrebom informacija ili nedostatkom informacija na našoj internet stranici.

Pretraživač VARTA® akumulatora

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta